1,806
Dziś Środa
2023-12-06

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Cielądzu

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-12-06 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Cielądzu obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-06 godz: 8:07:50
2.Ilość wszystkich firm w Cielądzu wynosi: 121
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Cielądzu wynosi: 78
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-6 grudzień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Cielądzu, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 0.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w Cielądzu widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 100% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Działalność związków zawodowych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Cielądzu za okres 1-6 grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
0
2
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
0
3
Działalność związków zawodowych
0
4
Działalność organizacji politycznych
0
5
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
0
6
Działalność organizacji religijnych
0
7
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
0
8
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
0
9
Działalność bibliotek
0
10
Szkoły podstawowe
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Cielądzu w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Cielądzu ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: