1,806
Dziś Środa
2023-12-06

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w Cielądzu

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-06 Działalności gospodarcze, które w Cielądzu wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-06 godz: 8:07:49
2.Ilość wszystkich firm w Cielądzu wynosi: 121
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Cielądzu wynosi: 78
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w Cielądzu, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Działalność związana z oprogramowaniem jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu grudzień 2023 - 4 firmy.
Ta działalność jednoznacznie wysuwa się na prowadzenie pod względem liczby podmiotów, które wybrały ją jako główną.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Transport drogowy towarów. Obecnie wykonuje ją 3 firmy. Stanowi to 75% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona jest przez 3 firmy.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w Cielądzu – grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
4
2
Transport drogowy towarów
3
3
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
3
4
Działalność fizjoterapeutyczna
3
5
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
2
6
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
2
7
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
2
8
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2
9
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2
10
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w Cielądzu

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w Cielądzu

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: