1,806
Dziś Środa
2023-12-06

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Cielądzu

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-06 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Cielądzu

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-06 godz: 8:07:49
2.Ilość wszystkich firm w Cielądzu wynosi: 121
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Cielądzu wynosi: 78
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Cielądzu, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Działalność związków zawodowych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Cielądzu – grudzień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
1
2
Działalność związków zawodowych
1
3
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
1
4
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
1
5
Działalność bibliotek
1
6
Szkoły podstawowe
1
7
Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
1
8
Pozostała działalność związana ze sportem
1
9
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1
10
Działalność taksówek osobowych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Cielądzu

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Cielądzu prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: