1,806
Dziś Środa
2023-12-06

Obserwuj, na które z produktów i usług w Cielądzu rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj11:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-06 Obejrzyj, na które produkty i usługi w Cielądzu wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-06 godz: 12:07:35
2.Ilość wszystkich firm w Cielądzu wynosi: 121
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Cielądzu wynosi: 78
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w Cielądzu najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-6 grudzień 2023 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych z liczbą 0 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w Cielądzu za okres 1-6 grudzień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
0
2
Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w Cielądzu wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w Cielądzu prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: