1,806
Dziś Środa
2023-12-06

Zobacz, jakimi produktami i usługami podmioty gospodarcze w Cielądzu tracą obecnie zainteresowanie

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_zrezygnowany_auto_1000x550px (2).jpg

NA DZISIAJ – 2023-12-06 Obecnie podmioty gospodarcze w Cielądzu tracą zainteresowanie tymi produktami i usługami

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają przetargi publikowane w BZP (Biuletynie Zamówień Publicznych), TED (Tenders Electronic Daily), jak również na najpopularniejszych stronach zamieszczających przetargi.
Zasady i procedury ogłaszania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.). Określa ona m.in. próg (obecnie jest to 130 000 PLN) powyżej którego instytucje mają obowiązek stosowania procedur przetargowych tj. m.in. opublikowania ogłoszenia w BZP.
W celu ujednolicenia i ustandaryzowania systemu klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług stworzono Wspólny Słownik Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-12-06 godz: 8:07:49
2.Ilość wszystkich firm w Cielądzu wynosi: 121
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Cielądzu wynosi: 78
Pierwsze miejsce
Obserwując, jak obecnie zmieniają się potrzeby firm i zainteresowanie produktami i usługami w Cielądzu, widzimy, że podmioty gospodarcze najmniej potrzebują Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. W okresie 1-6 grudzień 2023 nastąpił spadek ilości przetargów o 0.
Analizując zestawienie, widzimy dużą przewagę grupy produktów i usług z pozycji pierwszej nad drugą.
Drugie miejsce
Należy zauważyć, że drugie miejsce ze spadkiem o 0 przetargów przypadło kategorii o nazwie Rozbudowa budynków. Stanowi to 100% w porównaniu do produktów i usług, które odnotowały największy spadek.
Trzecie miejsce
Obecnie trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmują Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania, gdyż spadek ilości opublikowanych przetargów wynosi 0.
Produkty i usługi, dla których najbardziej zmniejszyła się ilość przetargów w Cielądzu za okres 1-6 grudzień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
0
2
Rozbudowa budynków
0
3
Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
0
4
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
0
5
Sieci
0
6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
0

W REGIONACH Podmioty gospodarcze w regionie najmniej interesują się tymi produktami i usługami

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnim czasie te produkty i usługi były rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w Cielądzu

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Podmioty gospodarcze w Cielądzu nie będą zainteresowanie tymi produktami i usługami

Trwa pobieranie danych...